Cartelera del Cinema Maldà de Barcelona Del 16 al 22 de octubre de 2020